Địa chỉ: Khóm 4, Thị trấn Cam Lộ, Huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị
Danh sách cán bộ phòng TCHC
Cập nhật 18/11/2015 Lượt xem 1656

STT

Họ và tên

Số điện thoại liên hệ

Chức vụ

1

CN NGUYỄN TUẤN

Trưởng phòng

2

HOÀNG HỮU THẮNG

 

3

NGUYỄN THỊ THỪA

 

4

DƯƠNG VĂN THÀNH

 

5

NGUYỄN XUÂN HÙNG

 

Các tin khác
Danh sách cán bộ phòng TCKT (- Ngày cập nhật: 11/11/2015)
Danh sách cán bộ khoa Sản (- Ngày cập nhật: 18/11/2015)
Danh sách cán bộ khoa Phẩu thuật gây mê (- Ngày cập nhật: 18/11/2015)
Danh sách cán bộ khoa Ngoại (- Ngày cập nhật: 18/11/2015)
Danh sách cán bộ khoa Nội - Lây - Nhi (- Ngày cập nhật: 18/11/2015)
Danh sách cán bộ phòng KH -NV (- Ngày cập nhật: 15/03/2017)
Danh sách cán bộ khoa khám bệnh (- Ngày cập nhật: 15/03/2017)
Danh sách cán bộ khoa Dược -Trang thiết bị (- Ngày cập nhật: 18/11/2015)
Danh sách cán bộ khoa CLS-CĐHA (- Ngày cập nhật: 18/11/2015)