Địa chỉ: Khóm 4, Thị trấn Cam Lộ, Huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị
Ban giám đốc bệnh viện
Cập nhật 03/04/2023 Lượt xem 2803

STT

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

CHỨC VỤ

1

NGUYỄN QUẢNG

0913547180

GIÁM ĐỐC

2

 VÕ THANH BÌNH

0327783333 

PHÓ GIÁM ĐỐC

3

NGUYỄN TỰ ĐẠI

0946144225

PHÓ GIÁM ĐỐC

Các tin khác