Địa chỉ: Khóm 4, Thị trấn Cam Lộ, Huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị
Danh sách cán bộ khoa Sản
Cập nhật 18/11/2015 Lượt xem 1345

STT

Họ và tên

Số điện thoại liên hệ

Chức vụ

1

BS.TRẦN ĐỨC BẢO

 Trưởng khoa

2

NGUYỄN THỊ MỸ HÀ

Điều dưỡng hành chính

3

LÊ THỊ BÊ

 

4

LÊ THỊ CẨM HẠNH

 

5

HOÀNG THI MINH

6

HOÀNG THỊ CAM

Các tin khác
Danh sách cán bộ phòng TCHC (- Ngày cập nhật: 18/11/2015)
Danh sách cán bộ phòng TCKT (- Ngày cập nhật: 11/11/2015)
Danh sách cán bộ khoa Phẩu thuật gây mê (- Ngày cập nhật: 18/11/2015)
Danh sách cán bộ khoa Ngoại (- Ngày cập nhật: 18/11/2015)
Danh sách cán bộ khoa Nội - Lây - Nhi (- Ngày cập nhật: 18/11/2015)
Danh sách cán bộ phòng KH -NV (- Ngày cập nhật: 15/03/2017)
Danh sách cán bộ khoa khám bệnh (- Ngày cập nhật: 15/03/2017)
Danh sách cán bộ khoa Dược -Trang thiết bị (- Ngày cập nhật: 18/11/2015)
Danh sách cán bộ khoa CLS-CĐHA (- Ngày cập nhật: 18/11/2015)