Địa chỉ: Khóm 4, Thị trấn Cam Lộ, Huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị
Danh sách cán bộ khoa Nội - Lây - Nhi
Cập nhật 18/11/2015 Lượt xem 1980

STT

Họ và tên

Số điện thoại liên hệ

Chức vụ

1

BS.VÕ THANH BÌNH

Trưởng khoa

2

BS.BÙI THỊ HƯƠNG

 Phó khoa

3

BS.NGUYỄN THỊ THU TRANG

 Phó khoa

4

NGUYỄN THỊ HOÀI HƯƠNG

 ĐD hành chính

5

LÊ THỊ CẨM YẾN

 

6

LÊ THỊ THANH HÀ

 

7

LÊ THỊ THU THỦY

 

8

NGUYỄN PHẠM ĐĂNG HÒA

 

9

LÊ THÁI THÙY ANH

10

NGUYỄN THỊ MỸ

 

11

HOÀNG QUỐC HƯNG

12

TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG

 

13

HỒ THỊ MỸ QUÝ

14

LÊ THỊ HUỆ

 

Các tin khác
Danh sách cán bộ phòng TCHC (- Ngày cập nhật: 18/11/2015)
Danh sách cán bộ phòng TCKT (- Ngày cập nhật: 11/11/2015)
Danh sách cán bộ khoa Sản (- Ngày cập nhật: 18/11/2015)
Danh sách cán bộ khoa Phẩu thuật gây mê (- Ngày cập nhật: 18/11/2015)
Danh sách cán bộ khoa Ngoại (- Ngày cập nhật: 18/11/2015)
Danh sách cán bộ phòng KH -NV (- Ngày cập nhật: 15/03/2017)
Danh sách cán bộ khoa khám bệnh (- Ngày cập nhật: 15/03/2017)
Danh sách cán bộ khoa Dược -Trang thiết bị (- Ngày cập nhật: 18/11/2015)
Danh sách cán bộ khoa CLS-CĐHA (- Ngày cập nhật: 18/11/2015)